Οργάνωση

Όταν οργανωθούν σωστά οι πληροφορίες μετατρέπονται σε δύναμη. Η οργάνωση αυτή θα πρέπει να σχεδιαστεί σε σωστές βάσεις, αλλιώς οι πληροφορίες θα μετατραπούν γρήγορα σε χάος.

Το πρόβλημα

Ο Einstein έλεγε πως δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα σκεπτόμενος όπως όταν το έφτιαξες.

Η λύση

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος χρειάζεται γνώση του αντικείμενου.

Όμως η παραδοσιακή προσέγγιση δεν λύνει πάντοτε τα νέα προβλήματα.

Ανάλυση

Η λύση δίνεται από την Πληροφορική και λέγεται Ανάλυση.
Με την ανάλυση συνδυάζονται καταλλήλως οι πληροφορίες και οργανώνονται.

Βασικές φάσεις
της Ανάλυσης

Επικοινωνήστε

Ανάλυση

Περισσότερα

Η οργάνωση της εισερχόμενης και της διακινούμενης πληροφορίας σε ένα σύστημα χρειάζεται πρώτα ανάλυση. Αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Όμως η δική μου φιλοσοφία είναι να γίνει ανθρωποκεντρικά.
Ο βασικός λόγος για αυτό είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να είναι μόνο τεχνολογικά ανώτερο, αλλά οφείλει να είναι εύχρηστο. Έτσι οι χειριστές του θα το κατανοήσουν και θα πάρουν περισσότερα από αυτό.

Ανθρωποκεντρική ανάλυση

Θεωρία

Στην ανθρωποκεντρική ανάλυση η θέαση της πληροφορίας γίνεται από τη μεριά του χειριστή. Αυτός θα πρέπει να δίνει τις λιγότερες πληροφορίες στο σύστημα, ενώ το σύστημα θα του δίνει μόνο τις χρήσιμες για αυτόν.
Έτσι η ενασχόληση του χειριστή θα γίνει η λιγότερη δυνατή και δεν θα βομβαρδίζεται από άχρηστες πληροφορίες.

Ανθρωποκεντρική ανάλυση

Πράξη

Στην πράξη αυτός ο τρόπος ανάλυσης είναι χρονοβόρος και χρειάζεται εμπειρία και γνώση.
Δεν θα πρέπει να δει κάποιος τις πληροφορίες μόνο, αλλά και τους χειριστές ενός συστήματος ώστε να συλλέξει και πληροφορίες που δεν φαίνονται πως είναι σημαντικές, αλλά τελικά μπορεί να είναι καθοριστικές.
Ακόμα μην ξεχνάτε ότι η συνηθισμένη θέαση δεν είναι η κατάλληλη μέθοδος για να λύσει κάποιος τα προβλήματα.

Ανθρωποκεντρική ανάλυση

Παράδειγμα προς αποφυγή

Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κράτος προχωρά σε μεταρρυθμίσεις σπαταλώντας εκατοντάδες εκατομμύρια σε κατασκευή εφαρμογών και σε νομοθετικές αλλαγές του φορολογικού συστήματος.
Όμως επειδή η φιλοσοφία των αλλαγών αυτών προέρχονται από ελλειπή γνώση του συνολικού συστήματος και επειδή αυτές δεν έχουν σκοπό την καλυτέρευση των χειριστών του συστήματος, βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ανθρωποκεντρική ανάλυση

Αξίζει λοιπόν, να γίνει;

Όταν δείτε την επιχείρησή σας να υπολείπεται σε οργάνωση, μην περιμένετε να οργανωθεί μόνη της, ούτε από κάποιο τμήμα της εταιρίας σας.
Αυτό δεν γίνεται ποτέ.
Καλέστε με.

Υλοποίηση

Τελικό στάδιο

Μετά τη φάση της ανάλυσης ακολουθεί η φάση της σχεδίασης και μετά η κατασκευή της εφαρμογής που ακολουθούν και αυτές τα δικά τους στάδια:


  1. Ανάλυση απαιτήσεων
  2. Σχεδιασμός συστήματος
  3. Καθορισμός προδιαγραφών
  4. Προμήθεια και εγκατάσταση περιβάλλοντος ανάπτυξης
  5. Ανάπτυξη σύμφωνα με προδιαγραφές
  6. Δοκιμαστική περίοδος α-testing
  7. Παράδοση έργου
  8. Δοκιμαστική περίοδος β-testing
  9. Εγκατάσταση - αξιολόγηση - τεκμηρίωση έργου
  10. Υποστήριξη έργου

Η αξία ενός έργου πληροφορικής εξαρτάται και από τα εργαλεία που επιλέγονται στον σχεδιασμό, τις τεχνολογίες και την ποιότητα της υλοποίησης.
Σε κάθε περίπτωση η σωστή προσέγγιση της ανάλυσης είναι καθοριστική.
Περισσότερα για την ανάλυση και την μέθοδο SSADM

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτού του τόπου

php, html5, css3, svg, javascript, jQuery