"Για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει πρώτα να παραδεχτείς πως υπάρχει"

Zig Ziglar, 1926-2012, Αμερικανός συγγραφέας.

Η αρχική και η πιο σημαντική φάση της ανάλυσης.

Ο αναλυτής πρέπει να μάθει πως λειτουργεί το σύστημα και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Η εμπειρία σε αντίστοιχα συστήματα είναι εν προκειμένω πολύτιμη.

Motto: ASK LEARN & ASK AGAIN