"Όταν δεν ξέρεις πού πας, πιθανότατα θα βρεθείς κάπου αλλού"

Laurence J Peter, 1919-1990, Καναδός συγγραφέας & εκπαιδευτικός

Ο αναλυτής πρέπει να σσχοληθεί μόνο με τους σημαντικούς στόχους.

Επιπλέον, πρέπει να ορίσει τον πρωταρχικό, τους δευτερεύοντες στόχους και τυχόν περιορισμούς.

Motto: FOCUS ON FACTS