"Ανάγκα και οι θεοί πείθονται"

Πιττακός από Μυτιλήνη, 650 - 560 πΧ. ένας απ' τους 7 σοφούς.

Η Ανάγκη ήταν η πρωταρχική θεά (πρωτογόνος) της αναγκαιότητας, του καταναγκασμού και του αναπόφευκτου.
Η Ανάγκη και ο σύντροφος Χρόνος, οι ελικοειδείς ρόλοι τους συνενωμένοι, έσπασαν το πρωτόγονο αυγό της δημιουργίας, χωρίζοντάς το στα συστατικά μέρη της γης, του ουρανού και της θάλασσας για να σχηματίσουν το διαταγμένο σύμπαν. Μετά την πράξη δημιουργίας τους, η Ανάγκη και ο Χρόνος περιβάλλουν τον Κόσμο για να οδηγήσουν την περιστροφή των ουρανών και το αιώνιο πέρασμα του χρόνου.

Ο αναλυτής πρέπει να μάθει κάθε ανάγκη που υπάρχει ή θα προκύψει στο μέλλον (στον χρόνο)

Motto: NEED DRIVES THE WORLD